QHD270 DP Ultra Slim REAL 75 게이밍 재은이

68.5cm(27형) / 와이드(16:9) / IPS / 광시야각 / 2560 x 1440(WQHD) / 0.2331mm / 5(GTG)㎳ / 350㏅ / 1,000:1 / 5,000,000:1 / sRGB 100% / LED 방식 / 75Hz / HDMI / DVI / DP포트 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심방지 / 스피커 / 헤드폰 아웃 / 75 x 75mm / 틸트 / 고정종횡비 지원 / 1.07B 컬러지원

QHD270 DP Ultra Slim REAL 75 게이밍 재은이 진짜 최종.jpg
ADDRESS / 서울시 용산구 원효로 19길 27 1~2층 TEL / 070-7775-0491 FAX / 02-702-0493 E-MAIL / wasabi0085@gmail.com